Sözleşmeler

Sözleşmeler

1.2. ALICI: MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://kademeonline.com.tr/ internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler Satış Sözleşmesi MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Ürünlerin İsmi ve Vergiler Dâhil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, http://www.sistemlihocam.com’nin internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan Madde 3’ te belirtilen esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün veya ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu belirtilen “Madde 3” içerisinde bulunan ürün veya ürünleri, ALICI’nın 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile anlaşmalı taşıyıcı şirketi aracılığı ile ALICI’ nın belirttiği adrese belirtilen kişi/kuruluşa elden teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI tarafında teslim edilecek kişi veya kuruluşta teslim edecek yetkili kişi bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünün taşıma şirketin de beklemesinden dolayı oluşan her türlü zarar veya Kargonun taşıma şirketinden SATICI’ ya iade edilmesi ile oluşan giderler ALICI’ya aittir. Satış Sözleşmesi 4.3- Sözleşme konusu belirtilen Madde 3 içerisin de bulunan ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden http://www.sistemlihocam.com sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında ürünün belirtilen ürünle eşliği ve ayıplı ürün olup olmadığı kontrol edilir. Yaşanan herhangi bir sorunda taşıyıcı şirket görevlisi ile tutanak tutularak ürün veya ürünler SATICI’ya iade edilir. 4.4- SATICI, sözleşme konusu geçen “Madde 3 içerisinde” belirtilen ürün veya ürünlerin ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim koşulunu tamamen ortadan kalkar. 4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşundan ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, ALICI’nın SATICI’ya geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere, ürün veya ürünleri SATICI’ya göndermesi zorunludur. 4.7- SATICI nakliyeyi engelleyen durumlarda “hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü vb.” veya gönderim sorumluluğunu yerine kısmen veya tamamen getirememesi nedeni ile sözleşme konusu ürünü teslim süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinde eline ulaşmayan ürünlerin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın kısmi gönderim yapılmamış siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten Satış Sözleşmesi ödenir. Kısmi gönderim yapılmış ürünlerin dışındaki gönderilemeyen ürünler ALICI’nın uygun gördüğü şekilde nakten ve defaten ödenir. 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı çıkması halinde garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması veya değişimi için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde taşıma giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması gerekmektedir. 385 sayılı vergi usul kanunun genel tebliğ gereğince tarafımıza fatura bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir, bu işlemi takiben ürün ile faturanın aslının tarafımıza iade edilmesi zorunludur. Faturanın arka yüzünde bulunan alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Fatura aslının ALICI tarafından gönderilmemesi durumunda ürün KDV’si ve yasal kesintiler ALICI’ya iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden ve iş bu sözleşmenin 6. Madde hükümleri uyarınca, ürün veya ürünler 7 (yedi) gün içinde iade edilmek koşulu ile, ürün veya ürünlerin bedeli ALICI’ya 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır ve SATICI’nın belirttiği gönderim şekli ile ürünlerin taşıması gerçekleşitirilir. MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ürünün tekrar satılabilir niteliğini kaybetmesi halinde cayma hakkı kullanılmaz. Satış Sözleşmesi MADDE 7- İTHAL ÜRÜN SİPARİŞLERİ 7.1- Özel istek üzerine SATICI’dan temin edilmesi talep edilen ithal ürünlerin temin süreleri farklılık göstermesi sebebi ile SATICI’nın ALICI’ya bilgilendirme yapması ve ALICI’nın onaylaması durumunda satış siparişi oluşturulur. 7.2- ALICI’nın özel isteği üzerine sipariş verilen ithal ürünlerin tekrar satılabilir niteliği belirli olmadığı için SATICI’nın siparişten oluşacak zararı nedeni ile sipariş sonrasında ALICI tarafından iptal edilmesi mümkün değildir. 7.3- ALICI, ürünü teslim aldığında ayıplı ürün olduğunu tespit eder ise fatura bilgileri ile 7 (yedi) gün içerisinde SATICI adres bilgilerine iade edebilir. SATICI, ayıplı ürünün iadesi ulaşmasına takiben ALICI’ya 7 (yedi) gün içerisinde ürün veya ürünlerin bedelini öder. 7.4- ALICI her türlü şikayet ve taleplerini yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgilerine iletebilir. 7.5- ALICI aldığı ürün veya ürünlerle ilgili şikayetlerini bağlı bulunduğu ikametgahtaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri geçerlidir. İşbu 8 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kapat 1.2. ALICI: MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://kademeonline.com.tr/ internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler Satış Sözleşmesi MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Ürünlerin İsmi ve Vergiler Dâhil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, http://www.sistemlihocam.com’nin internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan Madde 3’ te belirtilen esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün veya ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu belirtilen “Madde 3” içerisinde bulunan ürün veya ürünleri, ALICI’nın 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile anlaşmalı taşıyıcı şirketi aracılığı ile ALICI’ nın belirttiği adrese belirtilen kişi/kuruluşa elden teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI tarafında teslim edilecek kişi veya kuruluşta teslim edecek yetkili kişi bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünün taşıma şirketin de beklemesinden dolayı oluşan her türlü zarar veya Kargonun taşıma şirketinden SATICI’ ya iade edilmesi ile oluşan giderler ALICI’ya aittir. Satış Sözleşmesi 4.3- Sözleşme konusu belirtilen Madde 3 içerisin de bulunan ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden http://www.sistemlihocam.com sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında ürünün belirtilen ürünle eşliği ve ayıplı ürün olup olmadığı kontrol edilir. Yaşanan herhangi bir sorunda taşıyıcı şirket görevlisi ile tutanak tutularak ürün veya ürünler SATICI’ya iade edilir. 4.4- SATICI, sözleşme konusu geçen “Madde 3 içerisinde” belirtilen ürün veya ürünlerin ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim koşulunu tamamen ortadan kalkar. 4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşundan ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, ALICI’nın SATICI’ya geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere, ürün veya ürünleri SATICI’ya göndermesi zorunludur. 4.7- SATICI nakliyeyi engelleyen durumlarda “hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü vb.” veya gönderim sorumluluğunu yerine kısmen veya tamamen getirememesi nedeni ile sözleşme konusu ürünü teslim süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinde eline ulaşmayan ürünlerin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın kısmi gönderim yapılmamış siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten Satış Sözleşmesi ödenir. Kısmi gönderim yapılmış ürünlerin dışındaki gönderilemeyen ürünler ALICI’nın uygun gördüğü şekilde nakten ve defaten ödenir. 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı çıkması halinde garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması veya değişimi için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde taşıma giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması gerekmektedir. 385 sayılı vergi usul kanunun genel tebliğ gereğince tarafımıza fatura bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir, bu işlemi takiben ürün ile faturanın aslının tarafımıza iade edilmesi zorunludur. Faturanın arka yüzünde bulunan alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Fatura aslının ALICI tarafından gönderilmemesi durumunda ürün KDV’si ve yasal kesintiler ALICI’ya iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden ve iş bu sözleşmenin 6. Madde hükümleri uyarınca, ürün veya ürünler 7 (yedi) gün içinde iade edilmek koşulu ile, ürün veya ürünlerin bedeli ALICI’ya 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır ve SATICI’nın belirttiği gönderim şekli ile ürünlerin taşıması gerçekleşitirilir. MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ürünün tekrar satılabilir niteliğini kaybetmesi halinde cayma hakkı kullanılmaz. Satış Sözleşmesi MADDE 7- İTHAL ÜRÜN SİPARİŞLERİ 7.1- Özel istek üzerine SATICI’dan temin edilmesi talep edilen ithal ürünlerin temin süreleri farklılık göstermesi sebebi ile SATICI’nın ALICI’ya bilgilendirme yapması ve ALICI’nın onaylaması durumunda satış siparişi oluşturulur. 7.2- ALICI’nın özel isteği üzerine sipariş verilen ithal ürünlerin tekrar satılabilir niteliği belirli olmadığı için SATICI’nın siparişten oluşacak zararı nedeni ile sipariş sonrasında ALICI tarafından iptal edilmesi mümkün değildir. 7.3- ALICI, ürünü teslim aldığında ayıplı ürün olduğunu tespit eder ise fatura bilgileri ile 7 (yedi) gün içerisinde SATICI adres bilgilerine iade edebilir. SATICI, ayıplı ürünün iadesi ulaşmasına takiben ALICI’ya 7 (yedi) gün içerisinde ürün veya ürünlerin bedelini öder. 7.4- ALICI her türlü şikayet ve taleplerini yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgilerine iletebilir. 7.5- ALICI aldığı ürün veya ürünlerle ilgili şikayetlerini bağlı bulunduğu ikametgahtaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri geçerlidir. İşbu 8 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

kademeonline Akademi , insan kaynağını dinamik tutacak ve bilgi toplumuna hazırlayacak olan gücün mesleki eğitim olduğu gerçeğinden hareketle, 2019 Yılında Ücretsiz derslerimiz ile sertifika dünyasına giriş yaptık. kademeonline Akademi kişisel ve kurumsal eğitimleri aracılığıyla gerek sektör profesyonellerinden gerekse iş hayatına yeni atılacak olan gençlerden oluşan 5000’inin üzerinde bireye eğitim hizmeti sunmuştur. kademeonline Akademi, sektörün en değerli eğitimcilerini ‘‘bilgiyi paylaşma’’ gayesiyle bir araya getirmiş; akademik öğretim disiplini çerçevesinde, geliştirdiği uygulamaya yönelik eğitim tasarımları aracılığıyla kişi ve kurumlara pratik ve teorik bilgilerin aktarılmasını sağlamaktadır. kademeonline Akademi , yaygın hizmet ağı aracılığıyla bireysel ve kurumsal eğitim taleplerini hızlı, ciddi ve güvenilir bir şekilde karşılamayı hedeflemekte ve sunmuş olduğu eğitimlerin daha çok kişi ve kuruma ulaşması amacıyla şube sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Andrew Carnegie: ‘‘Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir’’ demiş. kademeonline Akademi bu gerçekten hareketle daima farklı katılımcı profillerini bir araya getirerek, her birinin ihtiyaç duyacakları donanıma sahip olmalarını sağlayacak, eğitimleri sonunda katılımcıların işlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, firmalarına vizyon ve değer katabilecek seviyeye getirmeyi hedefleyen ve sektöre yön veren eğitim programları hazırlamayı sürdürmektedir. kademeonline Akademi ’ın Misyonu: Paylaşma ve idealizm ortak paydasında bir araya gelen uzman kadromuz ve tasarlamış olduğumuz dünya standartlarında eğitim ve hizmet çözümleri ile kurumların kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, kişilerin ise kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamak. kademeonline Akademi’ın Vizyonu: Rekabetin hâkim olduğu günümüz dünyasında yenilikçi, özel, değer katan, yüksek kalitede eğitimler sunan, kişilere ve kurumlara sağladığı faydayla ülke ekonomisine de artı değer kazandıran, gerek yurt içi gerekse yurt dışında tercih edilen, güvenilir ve saygın bir eğitim kurumu olmak.

GENEL: 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir. Sitemizde kargo dahil ödeme yaparak kargo ücretini önceden ödeyebilirsiniz. 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. Etkinlikler için yapılan ödemelerde firma etkinliği ertelediğinde iptal işlemi alıcı tarafından yapılabilir. 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır. 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER 8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. CAYMA HAKKI 11. Sipariş üzerine kişiye özel olarak hazırlanan ürünler (alıcı adına düzenlenmiş sertifika vb) hariç olmak üzere ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. CAYMA HAKKININ SÜRESİ 13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. 15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. CAYMA HAKKININ KULLANIMI 16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İADE KOŞULLARI 18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 22. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. ÖDEME VE TESLİMAT 23. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, QNB Finansbank bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz. 24. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.